CONFIDENCIALITAT

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de CAN MUNÍ TURISME RURAL, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la/les persona(es) a qui va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporades al sistema de tractament de CAN MUNÍ TURISME RURAL, i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a la direcció postal Can Muní, s/n (Pins) 17466 Vilopriu, GIRONA. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, o l’empleat o l’agent responsable d’entregar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça d’origen. Gràcies.

VIRUS I SEGURETAT

Tot i que hem pres les mesures per assegurar-nos que aquest correu electrònic i els seus arxius adjunts estiguin lliures de virus, li recomanem que a efectes de mantenir bones pràctiques de seguretat, el receptor ha d’assegurar-se que aquest correu i els seus arxius adjunts estan lliures de virus.